Ấm chén Trung Quốc

Ấm Chén Xanh Ngọc TCX 10

Ấm Chén Xanh Ngọc TCX 10

Bộ Ấm Chén Men Xanh Ngọc TCX 10 Đơn giá :450 000 vnđ/1 bộ ấm chén Sản phẩm gồm :  1 : 6 Chén men  2 : 1 Ấm trà 3 : 1 Hộp đựng...

450.000₫

Bộ Ấm Chén Qùa Tặng TCX 11

Bộ Ấm Chén Qùa Tặng TCX 11

Bộ Ấm Chén Qùa Tặng TCX 11 Đơn giá : 650 000 vnđ/1 bộ ấm chén Sản phẩm gồm :  1 : 6 Chén men đục 2 : 1 Ấm trà 3 : 1 Cốc...

650.000₫

Ấm Chén Hoa Đào Men TCX 12

Ấm Chén Hoa Đào Men TCX 12

Bộ Ấm Chén Hoa Đào Men Trắng Đục Cao Cấp TCX 12 Đơn giá : 550 000 vnđ/1 bộ ấm chén Sản phẩm gồm :  1 : 8 Chén men trắng 2 : 1...

550.000₫

Ấm Chén Hoa Sen TCX 13

Ấm Chén Hoa Sen TCX 13

Bộ Ấm Chén Hoa Sen Trắng TCX 13 Đơn giá : 450 000 vnđ/1 bộ ấm chén Sản phẩm gồm :  1 : 6 Chén men trắng 2 : 6 đĩa  3 : 1 Ấm...

450.000₫

Ấm Chén Hoa và Cá TCX 14

Ấm Chén Hoa và Cá TCX 14

Bộ Ấm Chén Cao Cấp Hoa và Cá TCX 14 Đơn giá : 550 000 vnđ/1 bộ ấm chén Sản phẩm gồm :  1 : 8 Chén men trắng 2 : 1 Lọc trà 3 :...

550.000₫